Hakkında

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlarından haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Tarih Eğitimi Anabilim Dalımızın vizyonu: yaptığı ve yapacağı faaliyetlerle eğitim-öğretim sürecine daha fazla katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası alandaki bilimsel işbirlikleri çerçevesinde fakültenin ve üniversitenin daha görünür kılınmasını mümkün kılan, tarih ve tarih eğitimi ile ilgili genel tutum ve değerlere sahip, bu tutum ve değerler çerçevesinde insan hakları, sosyal adalet, kültürel miras ve tarihi eserlere yönelik yeterli bilince ulaşmış bireylerin yetiştirildiği bir anabilim dalı olmaktır. 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, Salı