Hakkında

Çağdaş ve demokratik eğitim anlayışının egemen olduğu Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin meslekî bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine de büyük destek vermektedir.

 

Genel Bilgiler

Programda teorik bilgiler yanında uygulama ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta hem de öğretmenlik mesleği konusunda tecrübeler edinmektedirler. Programda genel olarak öğrenme odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlanması amaçlandığından, öğrenci merkezli ders işleme anlayışı egemendir.

 

Eğitim / Öğrenim

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

 

Olanaklar

Alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden oluşan bir kadrodan ders alma imkânına sahip olan öğrencilerimizin, kütüphane hizmetlerine, konularıyla ilgili kitaplara, ansiklopedilere, sözlük ve süreli yayınlara ulaşabilme olanağı mevcuttur. Bunlara ek olarak, anabilim dalımız, öğrencilerin öğrendiklerini gerçek ortamlarda uygulayabilmeleri için öğretmenlik uygulaması derslerine büyük önem vermektedir. Teknolojik eğitim araçları sayesinde, öğrencilerimiz çoklu eğitim ortamda ders alabilme imkânına sahiptir.

 

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız Millî Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okullarda öğretmenlik yapabilirler. Bunun yanında diğer kurumlarda uzman veya araştırmacı olarak çalışabilirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, Salı