Vice Deans

                                                  Dekan Yardımcısı

                                               Doç. Dr.Murat BARTAN

 

 

                                                                                   Dekan Yardımcısı 

                                                                     Dr. Öğr. Üyesi Handan KILIÇ ŞAHİN

 

Last Update Date: 02 January 2024, Tuesday