Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

  Ünvan, Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZDOĞRU
Görevi Bölüm Başkanı
Dahili   Doğrudan arama  
E-Posta  mehmet.ozdogru@dpu.edu.tr
CV  
Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, Çarşamba