Genel Bilgiler

         Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin gerek Kütahya, gerek çevre il ve ilçeler ve gerekse Dumlupınar Üniversitesi için eğitim alanında yeni yönelimler, yeni açılımlar ve yeni bir dinamizm getireceği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli çevrelere sağlayabileceği başlıca katkılar şöyle sıralanabilir:

 • Hem Kütahya ve ilçelerinde hem de çevre illerde öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri için bir cazibe merkezi olmak ve bu öğrencilerin öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Ülkemizin, öğretmen ihtiyacının olduğu alanları sistemli bir şekilde analiz ederek Türkiye’deki öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik programlar açmak,
 • Üniversite-okul işbirliği çerçevesinde, okullardaki öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak,
 • Üniversite içinde hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Ülkemizdeki ve Kütahya’daki eğitim sorunlarının nedenlerini araştırarak, elde edilen bulgular ışığında çözümler üretmek ve öneriler getirmek,
 • Fakülte bünyesinde bulunan Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı işbirliğiyle üniversitemiz öğrenci ve personeline psikolojik danışma hizmetleri sunmak.

LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR

 • Fen Bilgisi Öğretmenliği 
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
 • Okul Öncesi Öğretmenliği 
 • Sınıf Öğretmenliği 
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
 • Türkçe Öğretmenliği 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR

 • Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR

 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DOKTORA DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR

 • Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı
 • Türkçe Eğitimi Doktora Programı

FAKÜLTENİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI OLANAKLAR

       Dershaneler: Fakültemizde zemin katta 11, 1. katta 10 derslik olmak üzere toplamda 21 derslik bulunmaktadır.

       Laboratuarlar: Fakültemizde zemin katta Biyoloji Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı ve Fizik Laboratuvarı, 1. katta  Bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.
Kantin olanakları: Fakültemiz 3. katta 1 adet kantin bulunmaktadır. Zemin ve 1. katta birer adet Amfi bulunmaktadır. 
Diğer Olanaklar: Öğrencilerimiz, üniversite kampüsünde bulunan spor tesislerinden yararlanmakta; her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanları sunulmaktadır.  

      Eğitim ve Öğretim faaliyetleri için kullanılan fiziki alan 13.000 m2'dir. Fakültemiz hizmet binasında 2 amfi, 21 derslik, 1 drama sınıfı, 1 doktora ve yüksek lisans sınıfı, 4 laboratuvar, 1 Kütüphane/Çalışma salonu 47 akademik personel bürosu, 11 idari personel bürosu, 1 misafir öğretim elemanı odası,1 toplantı salonu, 1 baskı odası bulunmaktadır. Bürolarda eğitim amaçlı son sistem bilgisayar bağlantıları ve fotokopi cihazları mevcuttur.

 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, Salı