Temel Eğitim Bölümü

Eğitim Fakültelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.07.2016 tarih ve 8244403-299-2528-42497 sayılı yazısıyla bildirilen karar uyarınca, akademik yönden yeniden yapılandırılması sonrasında Fakültemiz Temel Eğitim Bölümünde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere halihazırda iki anabilim dalı hizmet vermektedir. Sınıf Eğitimi Programında 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi programında da 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimize teorik derslerin farklı öğretim yöntemleri ile sunulmasını sağlayan, hareketli oturma düzeni ve akıllı tahta gibi teknik destek içeren sınıfların da bulunduğu bir ortamda eğitim verilmektedir. Laboratuvar uygulamaları ve bilişim teknolojileri dersleri için donanımlı bilgisayar ve fen bilimleri laboratuvarları kullanılmaktadır. Öğretmenlik eğitimi uygulamaları ile ilgili dersler ise, anaokulları ve ilkokullarda bölümümüzün deneyimli öğretim elemanları rehberliğinde yürütülmektedir. 

Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü teorik eğitimi ve uygulama deneyimini harmanlayarak, günümüz öğrenme-öğretme ortamlarının ihtiyaçlarını gözeten, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yeterliliklere sahip, alanındaki gelişmeleri yakından izleyip, bilimsel çalışmaları takip edebilecek yetkinlikte, mesleğini seven ve öğrencilerine rol modeli olacak niteliklere sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Temel Eğitim Bölümü olarak öğrencilerin eğitim yaşantılarındaki ilk yıllarının ve bu yıllardaki deneyimlerinin önemini bilerek, öğretmen eğitimi programlarından beklenildiği üzere teorik, uygulama ve araştırma alanlarında öğretmen eğitimine katkı sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Temel Eğitim Bölümünün misyonu, alanındaki küresel gelişmeleri takip ederken, ülkemize ait sosyal, kültürel ve demografik özellikleri göz önünde bulundurup, eğitim sistemimizin özgün yapısı ve içeriğini destekleyecek ve geliştirecek bilimsel çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalar ışığında öğrencilerini ve onların ihtiyaçlarını daha yakından tanıyan, bu ihtiyaçları karşılama yeterliliğine ve azmine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

 

Temel Eğitim Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Özlem DOĞAN TEMUR

Bölüm Başkan Yardımcısı:

Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, Salı