Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1999 yılında kurulmuş olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin temel bölümlerinden biridir. Eğitim Bilimleri Bölümü'nün genel amacı, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında istihdam edilecek elamanları yetiştirmek; eğitim uzmanları ve öğretim elemanları yetiştirmek ve öğretmenlik meslek derslerinin yürütülmesini sağlamaktır. Eğitim Bilimleri Bölümü, bütün eğitim fakültelerinde olduğu gibi, şemsiye bir bölüm işlevi görmekte olup öğretmen yetiştiren fakülte ve enstitülerin (Eğitim, Sosyal ve Fen) programlarında yer alan “öğretmenlik meslek bilgisi” ile ilgili dersleri yürütmekte ve koordine etmektedir. Bu çerçevede, Eğitim Bilimleri Bölümünün amaçları; eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında araştırmalar yapmak; lisans ve lisansüstü programlarla ilk ve orta öğretim düzeylerinde görev yapacak öğretmenleri yetiştirmek; ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile diğer eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programları uygulamak ve eğitim uygulamalarına danışmanlık yapmaktır.

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümünde aşağıdaki anabilim dalları bulunmaktadır:
 • Eğitimde Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
 • Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
 • Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
Bu anabilim dallarından sadece Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans programı açılabilmektedir. Bu anabilim dalı ile birlikte diğer anabilim dallarında (Eğitim Yönetimi, Eğitimde Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) ilgili enstitü bünyesinde lisansüstü öğretim programları açılabilmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesindeki açık lisansüstü öğretim programları şunlardır:
 • Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı (Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ortak program)
 • Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Vizyon

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünün vizyonu, eğitim bilimleri alanında yetiştirdiği öğrencilerin ve ürettiği bilimsel çalışmaların niteliğiyle örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.

Misyon

 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi ve denetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında uzmanlar yetiştirmek.
 • Eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim alanında karşılaşılan sorunları tartışmak ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.
 • Meslek etiğine sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ve öğretmenler yetiştirmek.
 • Nitelikli öğretmenler yetiştirilmesinde etkin rol oynamak.
Değerler
 • Akademik etiğe uygun davranmak
 • İnsan odaklılık
 • Demokratik yönetim anlayışı
 • Liyakat
 • Adalet ve güven
 • Mesleki adanmışlık
 • Çevreye duyarlılık
 
BÖLÜMÜMÜZE EMEĞİ GEÇEN AKADEMİSYENLER
 
Doç. Dr. Yahya ALTINKURT, Fakültemizde 2008-2013 yılları arasında hizmet vermiştir.
Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalında öğretm üyesi olarak çalışmış olan Dr. Altınkurt, lisans öğrenimini 1990-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 2007 yılında Doktora derecesi almıştır. 1994-2009 yılları arasında İçel, Eskişehir, Şanlıurfa ve Kütahya illerinde öğretmen olarak görev yapmış, 2009 yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne öğretim üyesi olarak atanmıştır. Dr. Altınkurt, 2014 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
Doç. Dr. Nursel TOPKAYA, Fakültemizde 2003-2007 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2011-2013 yılları arasında ise Araştırma Görevlisi Doktor olarak hizmet vermiştir.
Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretm elemanı olarak çalışmış olan Dr. Topkaya, lisans öğrenimini 1999-2003 yılları arasında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2003-2006 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, doktora derecesini ise 2007-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi'nden almıştır. Dr. Topkaya, 2013 yılından bu yana On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  
 
Doç. Dr. Erol KARACA, Fakültemizde 2004-2013 yılları arasında hizmet vermiştir.
Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında öğretm üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Karaca, lisans öğrenimini 1987-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamış; yüksek lisans derecesini 1993-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nden, doktora derecesini ise 1998-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nden almıştır. Dr. Karaca, 2013 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
Yrd. Doç. Dr. Mesut BAŞ, Fakültemizde 2004-2005 yılları arasında hizmet vermiştir.
Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretm üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Baş, lisans öğrenimini 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden, doktora derecesini ise 1984 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nden almıştır. 2005 yılında emekli olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, Perşembe