Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında uzmanlar yetiştirmektir.

Akademik Kadro

Unvan, Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Recep Serkan ARIK
Görevi

Anabilim Dalı Başkanı

   
IP (Dahili) Telefon 4577 Doğrudan Arama 0274 443 4577
E-Posta rserkan.arik@dpu.edu.tr
Özgeçmiş Tıklayınız

 

Unvan, Adı Soyadı Arş. Gör. Sebahat GÖREN
Görevi Öğretim Elemanı
  (35. madde ile görevli)
IP (Dahili) Telefon .... Doğrudan Arama 0274 443 ....
E-Posta sebahat_goren@hotmail.com
Özgeçmiş Tıklayınız

 

Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, Cuma