Özel Eğitim Bölümü

Fakültemizde bulunan özel eğitim bölümünün temel misyonu, özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve toplumsal yaşama katılımları için evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı öğretmenler yetiştirmektir.

Özel Eğitim Bölümü bu temel misyon çerçevesinde, uluslararası değerler ve etik kavramlara sahip, özel gereksinimli öğrencilere farklı ve bireyselleştirilmiş eğitim verebilen modern, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı ve yüksek motivasyonlu öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemekte ve alan mezunlarının özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazanmalarını sağlama, lisansüstü programlar için fırsatlar sunma ve araştırma sonuçlarını araştırma ve yayınlamayı amaçlamaktadır. Bölümümüzde yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığından alan ile ilgili derslerde diğer bölümlere destek sağlanmaktadır.

Özel Eğitim Bölümü'nün vizyonu, öğretmenleri özel eğitim alanında etkin becerilerle eğiten, bilimsel araştırma ve uygulamalar yoluyla insanlığın ulusal ve küresel refahı ve mutluluğu için yeni bilgiler ortaya koyan ve önderlik edecek saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Bölümümüzde lisans öğrencisi bulunmamaktadır.

 

Akademik Kadro

  Ünvan, Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZDOĞRU
Görevi Bölüm Başkanı
Dahili   Doğrudan arama  
E-Posta  mehmet.ozdogru@dpu.edu.tr
CV  

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş. Gör. Gamze İNCİ
Görevi Öğretim Elemanı
Dahili 4630 Doğrudan arama 0274 443 4630
E-Posta gamze.inci@dpu.edu.tr
CV Tıklayınız
Son Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, Pazartesi