Küreselleşme ve Türkçe Konferansı

Küreselleşme ve Türkçe Konferansı

Fakültemizde Prof. Dr. Alparslan OKUR ve Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ’ın konuşmacı olarak katıldığı "Küreselleşme ve Türkçe" başlıklı konferans düzenlendi.

Fakültemiz Mehmet Akif Ersoy Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, Dekanımız Prof. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL konuşmacılar Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan OKUR ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ, akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

REKTÖR KIZILTOPRAK: TÜRKÇE YAŞAYAN DİLLER ARASINDA EN ÖNEMLİ DİLDİR

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Küreselleşme denilen yeni emperyalizmin sadece ekonomilere değil birçok alana saldırmakta ve zaferini perçinlemeye çalışmaktadır. Bin yıllardır bilindiği gibi bunun en iyi yolu ulusların dil ve kültürlerini yok etmek ya da etkisiz hale getirmektir. Bunun için kullanılan silah kitle iletişim araçlarıdır. Dünyada bugün yaşayan dillerin arasında tarihini en eskiye götürebildiğimiz dil, Türk dilidir. Bu iddialı cümleyi açıklayalım: Bugün insanlığın bilinen en eski yazılı belgeleri, Sümerlerden kalma metinlerdir. Daha önce yazılmış olanlar varsa bile, henüz bulunamamıştır. Bilinen en eski yazılı metinlerin sahibi olan Sümerler ise, asimile olarak kaybolmuş bir kavimdir. Kültür tarihçilerinin iştahını kabartan insanlık tarihinin bu kavmi ile yaşayan hiçbir etnik unsurun akrabalığı tam olarak kanıtlanabilmiş olmadığı gibi, bunların dili ile de yaşayan hiçbir dilin ortaklığı kabul edilmiş değildir. Ancak, Sümercede geçip Sümerce olmadığı bilinen 165 kelimenin Türk diline ait olduğu Osman Nedim Tuna tarafından kanıtlanmıştır.

Türkçe, yaşayan diller arasında dünyanın en önemli dilidir. Bugün dünyadaki diller kaybolup sadece biri kalacaksa, onun Türk dili olması gerekir. Çünkü Türk dili, insanlık tarihinin ve kültürünün her dönem ve sahasını bünyesinde yaşatan bir dildir. İlişkide bulunduğu, komşuluk yaptığı birçok dilden unsurlar almış ve onları günümüze ulaştırmıştır. Türkçenin, bünyesinde saklayarak bugüne getirdiği bazı unsurların sahipleri asimile olup tarih sahnesinden kaybolmuşlarsa bile, insanlığın mirası olan o dil özellikleri Türkçenin bünyesinde hâlâ yaşamaktadır. Tarihi ve yaşayan Türk dilini inceleyen bilim adamları, insanlığın her dönemini, hemen hemen bütün kültür kavimlerinin izlerini bu dilin içinde bulabilir."

Rektörümüzün konuşmasının ardından sahneye gelen Prof. Dr. Alparslan Okur ve Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, kürselleşen dünyanın dillere etkisini ve bu süreçten Türkçenin nasıl etkilendiği konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğin sonunda Dekanımız Prof. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL ve DPÜ TÖMER Müdürümüz Doç. Dr. Muharrem Kürşad YANGİL tarafından konuşmacılara hediye sunumu yapıldı.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, Perşembe